Skip to main content

Privacyverklaring Studie in Balans

 

Studie in Balans hecht grote waarde aan uw privacy. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.


Studie in Balans kan als verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een deel van de dienstverlening voor u uit te voeren zoals een extern testsysteem als onderdeel van het Studiekeuzeprogramma. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot uw persoonsgegevens om deze dienst uit te voeren, heeft Studie in Balans de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die in overeenstemming zijn met de eisen van de AVG.

Studie in Balans geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Persoonsgegevens die door Studie in Balans verwerkt worden
Studie in Balans verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van of mogelijk geïnteresseerd bent in onze diensten. Het gaat om de volgende type persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Mailadres
  • School- en opleidingsgegevens
  • Gegevens n.a.v. persoonlijkheidstesten en interessetesten
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in de gesprekken of via deelname aan educatie of telefonisch of via correspondentie of het contactformulier van onze site.